Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.263.754
 
Một số kết quả đạt được của CĐ TP Vũng Tàu sau 3 năm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 2O/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân
(05-07-2011)

Quá trình triển khai chương trình hành động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố VT thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “ Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong bối cảnh có thuận lợi cơ bản, Đại hội Công đoàn (CĐ) TP Vũng Tàu, Đại hội CĐ tỉnh lần thứ IV và Đại hội X CĐVN đã quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết 20/NQ-TW vào nội dung cơ bản, quan trọng của phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2013. Trên cơ sở Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh, Chương trình16-CTr/ThU của Thành ủy Vũng Tàu, LĐLĐ thành phố VT đã ban hành Chương trình 35/CTr-LĐLĐ triển khai trong tổ chức CĐ TP, sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình đã đạt được kết quả tốt, thể hiện trong các loại hình CĐCS ở các doanh nghiệp trên một số mặt tích cực như sau:


Khen thưởng cho các CĐCS có thành tích xuất sắc trong năm 2010

1. Tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp (DN) và cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ quan tâm hơn nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, thúc đẩy việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của CNLĐ; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho CNLĐ. Công tác triển khai học tập, tuyên truyền những nội dung chính của Nghị quyết 20, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng được các CĐCS phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, qua sinh hoạt tổ CĐ, phân phối tài liệu cho CNLĐ tự tìm hiểu; đặc biệt, có 65 CĐCS trong các DN tổ chức học tập cho 3.200 lượt CNLĐ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được CNVCLĐ hưởng ứng tạo nên chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong hoạt động CĐ, trong đời sống, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vươn lên trong công tác, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo DN và các cơ quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động cho 7.670 CNLĐ, tổ chức đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp cho 5.262 lượt người, đạt tỷ lệ 56, 62%.

Một góc thành phố vũng tàu

2. Nâng cao năng lực đại diện của ban chấp hành CĐCS trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia quản lý Nhà nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Các CĐCS đã chủ động tham gia, phối thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm có 100% CĐCS trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và trong DN Nhà nước tổ chức hội nghị CBCC và đại hội CNVC; có 57% CĐCS trong DN ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ. Các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ TP phát động được các CĐCS vận dụng cụ thể hóa xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chương trình công tác của đơn vị. Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo “ đã động viên CNVCLĐ đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CNVCLĐ; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phong trào xây dựng người CBCC ”Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, cuộc vận động cải cách thủ tục hành chính; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động ủng hộ các quỹ hoạt động xã hội từ thiện; việc thực hiện chương trình 4 giảm; công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội được đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng. Đã có 43 tập thể và 112 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào 2 giỏi giai đoạn 2005-2009 của CĐ TPVT. Trong 3 năm qua, việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể có nhiều chuyển biến tích cực, đã có 100% CĐCS trong DN Nhà nước và 45% CĐCS trong DN ngoài Nhà nước ký Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; số CNVCLĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100% trong CĐCS khu vực Nhà nước, đạt tỷ lệ 40% trong CĐCS khu vực ngoài Nhà nước.
3. Kết quả thực hiện Nghị quyết 20 đã tác động thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng tổ chức CĐ, nâng cao số lượng và chất lượng xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh. Trong 3 năm qua đã thành lập mới 29 CĐCS, đạt 130% kế hoạch; kết nạp thêm 1.650 đoàn viên, đạt 110% kế hoạch. Tính đến tháng 6/2011, trong hệ thống CĐ TP có 8.820 đoàn viên/10.259 CNVCLĐ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ CĐ được thực hiện cho 2.873 lượt cán bộ CĐCS; nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng chủ yếu tập trung nâng cao kỹ năng nghiệp vụ các chuyên đề, nhất là các kỹ năng thương lượng, tham gia soạn thảo, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động... Nhờ thế, mà CĐ TP đã tăng được tính chủ động cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ ở cơ sở phát huy sự sáng tạo, tạo ra nhiều hình thức và nội dung hoạt động CĐ phong phú, đa dạng; hàng năm số CĐCS được công nhận danh hiệu vững mạnh bình quân 71%. Có 285 CNLĐ ưu tú được các CĐCS giới thiệu kết nạp vào Đảng.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW đã tác động mạnh mẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ coi trọng hơn nhiệm vụ chăm lo xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh. Các đề án, kế hoạch, chương trình về nhà ở, thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi, vấn đề nâng cao kiến thức về pháp luật, công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ đang được Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, cần phải khắc phục những mặt hạn chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, nhất là đối với các DN ngoài Nhà nước, DN chưa có tổ chức Đảng. Đồng thời Nhà nước cần nhanh chóng triển khai các đề án nhằm đáp ứng những nhu cầu bức xúc của CNVCLĐ, nhất là giải quyết nhu cầu nhà ở, và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao chất lượng sống của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ có thu nhập thấp trong các loại hình DN..
               NGUYỄN THỊ KỶ
  (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu)
                                                                                                                                                                                  
                                                                        
  
                        

Các tin khác:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NỬA NHIỆM KỲ
Hội thi thanh lịch CNVC Lao động - TP Vũng Tàu
Kết nạp Đảng trong CNLD - Đã có nhiều chuyển biến tích cực
Thành Phố Vũng Tàu
Liên Đoàn Lao Động Huyện Tân Thành - CĐ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NLĐ ?
 
Tin nhanh

Kết quả một năm triển khai quy chế phối hợp giữa 05 đơn vị


Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

LĐLĐ tỉnh BR-VT: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người lao động


Giải quyết các chế độ cho 470 công nhân Công ty Sang Seung VN tại huyện Long Điền


Từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000đ - 200.000 đồng/tháng
Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun