Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.263.688
 
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Để có những bản thỏa ước chất lượng “4 thật”
(13-06-2016)

Đến nay, có 486 doanh nghiệp (DN) thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đa số TƯLĐTT có ít nhất 02 điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ). Bản thỏa ước chất lượng như vậy không chỉ đem lại lợi ích cho NLĐ, mà còn tạo điều kiện cho NLĐ yên tâm gắn bó, tạo mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ, tập thể NLĐ tự nguyện cống hiến công sức trí tuệ cho sự phát triển của DN. Đó là kết quả nửa nhiệm kỳ (2013-2018) thực hiện Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh BR-VT (khóa V) về “Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Để có những bản thỏa ước chất lượng “4 thật”

Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh đại diện tập thể người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Ảnh H.Hải
 
Thỏa ước “4 thật” cả NLĐ và DN đều hưởng lợi
Để thẩm định nội dung thỏa ước, LĐLĐ tỉnh đã triển khai hướng dẫn CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (TTCS) thực hiện tiêu chí phân loại nhằm mục tiêu nâng dần chất lượng các bản thỏa ước. Đồng thời để đánh giá chất lượng và quản lý hệ thống các bản TƯLĐTT, LĐLĐ tỉnh đã tham gia dự án thí điểm Thư viện TƯLĐTT của Tổng LĐLĐ VN. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, LĐLĐ tỉnh làm Trưởng ban thường trực, thành lập Tổ giúp việc). Ban Chỉ đạo đã chọn thực hiện thí điểm 04 DN; tham dự phiên họp thương lượng tập thể tại 03 DN thuộc LĐLĐ thành phố Vũng Tàu. Kết quả, CĐ cấp trên TTCS đã đại diện cho tập thể NLĐ tiến hành thương lượng tập thể đúng quy trình, xác lập được nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật và đã tiến hành ký kết TƯLĐTT tại 03 DN: C.ty CP Sửa chữa Tàu biển và Công nghiệp Hàng hải VT, C.ty TNHH Đầu tư và PTDL Phương Anh, C.ty TNHH Bột mì CJ-SC Toàn cầu.
Nhìn chung nội dung TƯLĐTT của các DN có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật: Chế độ hiếu hỷ, đảm bảo việc làm, mức lương cơ bản, chế độ nâng bậc lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng sức khỏe, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng LĐ, chế độ ăn giữa ca, tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, thi đua khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác… Đó chính là những bản thỏa ước “4 thật” (đối tác thật, thương lượng thật, nội dung thật và thực hiện thật) đã và đang có hiệu lực tại nhiều nơi như C.ty CP XNK Thủy sản Côn Đảo, C.ty TNHH Uy Việt. C.ty TNHH Đông Phương VT … Thực tế, nơi nào có bản thỏa ước “4 thật”, không chỉ đem lại lợi ích cho NLĐ, mà còn tạo điều kiện cho NLĐ yên tâm gắn bó, tạo được mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại DN, tập thể NLĐ tự nguyện cống hiến công sức trí tuệ cho sự phát triển bền vững của DN.
Quyết liệt từ CĐ cấp trên, nỗ lực tại cơ sở
Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện Chương trình 15/Ctr-LĐLĐvề “Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh” gặp không ít khó khăn, trở ngại.Do các chế định về thương lượng, đối thoại và thực hiện vai trò đại diện của CĐ cấp trên TTCS còn mới mẻ; đối với cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ ở DN chưa nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật về LĐ, mặt khác họ còn phải phụ thuộc trong quan hệ LĐ; một số lãnh đạo DN chưa có thiện chí để thành lập tổ chức CĐ, viện nhiều lý do để từ chối thương lượng, ký kết thỏa ước nhằm né tránh thực thi quyền và lợi ích hớp pháp, chính đáng cho NLĐ theo luật định… Để vượt qua các rào cản trên, LĐLĐ tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ trong hệ thống CĐ:
                Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về LĐ và CĐ; chú trọng các quy định về thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Từ năm 2013 - 2015 LĐLĐ tỉnh phối hợp với CĐ cấp trên TTCS tổ chức 64 lớp tập huấn Luật Lao động, Luật Công đoàn cho 5.913 cán bộ CĐ, 21 lớp tập huấn về TƯLĐTT cho 1424 cán bộ CĐ, 21 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho 1.424 lượt cán bộ CĐ.
Hai là, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐ cấp trên TTCS tổ chức đánh giá, xếp loại các bản TƯLĐTT đang thực hiện tại DN nhẳm rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng TƯLĐTT theo quy định của Bộ luật Lao động 2012; ngoài ra bình quân hàng năm có 47,43% DN tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.
                Ba là, LĐLĐ tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 328 DN; kịp thời chấn chỉnh những DN không thực hiện các quy định về thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT theo quy định của pháp luật về LĐ và CĐ; hỗ trợ cán bộ CĐCS giải quyết những khó khăn trong quá trình thương lượng với NSDLĐ.
                Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thúc đẩy CĐCS và NLĐ tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về LĐ. Bình quân có 68,5% C.ty TNHH, C.ty CP mở hội nghị NLĐ, tăng 3,5% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V CĐ tỉnh đề ra 65%).Thông qua hội nghị NLĐ, nhiều DN đã công khai các nội dung theo luật định, tạo điều kiện thuận lợi để tập thể NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, đề xuất tháo gỡ khó khăn nhằm góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập; cũng thông qua hội nghị NLĐ, việc tổ chức đối thoại định kỳ, việc tổ chức thương lượng tập thể LĐ đã nâng cao năng lực, hiệu quả của CĐCS về vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong DN.
Kinh nghiệm và giải pháp
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 15/CTr-LĐLĐ, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn đồng cấp và với trách nhiệm vào cuộc của ban chấp hành các cấp CĐ, việc nâng cao chất lượng TƯLĐTT đã có chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT tiếp tục được cải thiện, số bản TƯLĐTT sao chép các quy định của pháp luật đang dần được thay thế bằng các bản TƯLĐTT có chất lượng, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Vai trò của tổ chức CĐ ngày càng được phát huy mạnh mẽ hơn, đặc biệt là việc CĐ cấp trên TTCS hỗ trợ, hướng dẫn và tham gia có hiệu quả vào quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại các CĐCS; góp phần nâng cao vị thế của tổ chức CĐ, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức CĐ thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, ngày càng được đoàn viên, NLĐ tin tưởng.
Tuy nhiên, hạn chế cần tiếp tục khắc phục và rút kinh nghiệm chỉ đạo: Tỷ lệ DN thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo đúng trình tự, thủ tục quy định vẫn còn thấp; nhiều DN ban hành TƯLĐTT mang tính hình thức, đối phó; vẫn còn các bản TƯLĐTT chỉ sao chép lại một số nội dung của Bộ luật Lao động; có bản TƯLĐTT dài dòng nhưng có ít điều khoản thực sự có lợi cho NLĐ; không ít NSDLĐ và kể cả ban chấp hành CĐCS chưa nhận thức đúng và đầy đủ việc thương lượng, xây dựng, ký kết TƯLĐTT…               
Từ kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, để thực hiện tốt Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT, CĐ các cấp cần bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN; chủ động tham mưu cho cấp úy đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp để tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về LĐ, kịp thời giải quyết các tranh chấp LĐ tập thể tại DN; ban hành các văn bản, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trên địa bàn.
Thứ hai, Hàng năm giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp CĐ để phấn đấu thực hiện hoàn thành Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ. Hướng dẫn các cấp CĐ tham gia với NSDLĐ thực hiện quy trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo đúng quy định của pháp luật về LĐ và CĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp trên TTCSCĐCS trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; hàng năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng việc thực hiện chương trình vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ.
                 Thứ ba, có kế hoạch định kỳ tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ... tuyên truyền kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cho NLĐ và NSDLĐ. Tổ chức thẩm định, phân loại, đánh giá chất lượng TƯLĐTT; tổng hợp, phân loại các bản TƯLĐTT có chất lượng tốt để phổ biến nhân rộng cho các DN nghiên cứu vận dụng thực hiện.
Thứ tư, phối hợp với chính quyền, DN nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động CĐ chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc như việc làm, nhà ở, nhà giữ trẻ, khu vui chơi giải trí, cải thiện bữa ăn giữa ca, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm …cho NLĐ.
Giải pháp tổng thể là tiếp tục phát triển đoàn viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động CĐ trên lộ trình thực hiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương,/.
Thuận Hữu

Các tin khác:
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Kết quả bước đầu việc thành lập Công đoàn theo phương thức mới
LĐLĐ Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu: 5 năm đồng hành “Tháng công nhân”
Xây dựng và thực hiện TƯLĐTT có hiệu quả bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị trong phong trào xanh, sạch, đẹp – đảm bảo ATVSLĐ
CĐCS Trường mầm non Long Tâm TP Bà Rịa: Một năm nhìn lại
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đa dạng các hình thức tuyên truyền An toàn giao thông trong CNVCLĐ
Cần một cú hích đột phá trong phong trào Thể dục thể thao ngành Y tế tỉnh BR-VT
Những giải pháp xây dựng Công đoàn vững mạnh
Công đoàn cơ sở công ty thoát nước và phát triển đô thị: điểm tựa cho người lao động
Một số giải pháp về tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn
 
Tin nhanh

Kết quả một năm triển khai quy chế phối hợp giữa 05 đơn vị


Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

LĐLĐ tỉnh BR-VT: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người lao động


Giải quyết các chế độ cho 470 công nhân Công ty Sang Seung VN tại huyện Long Điền


Từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000đ - 200.000 đồng/tháng
Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun